Zákony

Každý hráč zaregistrovaný ve hře Elfánie je povinen ctít a dodržovat následující zákony. Za porušování zákonů může být hráč vyloučen ze hry.

Zákony země Elfánie

Svět 1 Svět 2

 1. Založení účtu
  1. Osobní údaje

   Při registraci nejste povinni zadávat žádné osobní údaje, mimo e-mailu. Dále je potřeba vyplnit jméno a heslo. Jméno a heslo si můžete zvolit libovolně. Vaše jméno nemusí být stejné jako vaše pravé jméno. E-mail slouží pouze ke komunikaci mezi hrou, nebo administrátorem hry a vámi. Garantujeme, že na něj nebudeme posílat žádné spamy a ani ho nepředáme třetí straně.

  2. Sdílení účtu

   Na jednom herním účtu může hrát pouze jedna fyzická osoba. Pokud například nemáte čas, nesmí vás při hraní nikdo zastoupit. Je to kvůli spravedlnosti vůči jiným hráčům. Hra více lidí na jednom účtu je hrubé porušení zákonů Elfánie.

  3. Předávání účtů

   Již z předešlého zákona vyplývá, že předání účtu jiné fyzické osobě není možné. Prozrazení přihlašovacích údajů jinému člověku je zakázáno. Pokud má dotyčný zájem o hru, musí si založit vlastní herní účet.

  4. Mazání účtů

   Neaktivní účty se mažou automaticky a to po dobu neaktivity: 7*(úroveň+1) dní.

  5. Krádež účtu

   Krádež účtu je zakázána. Vymáhání hesla po jiném hráči se záměrem krádeže účtu, nebo zjištění přihlášovacíh údajů jiného hráče a následující zneužití je hrubé porušení zákonů Elfánie a může dojít k okamžitému smazání všech vašich účtů.

 2. Více účtů
  1. Založení účtů

   Na tomto světě není povoleno, aby jedna fyzická osoba měla více herních účtů.

  2. Sdílení e-mailu

   Na jeden e-mail si může registrovat účty pouze jedna fyzická osoba. Pokud vám přijde potvrzení o registraci, kterou jste neprovedli. Tak tento e-mail ignorujte.

 3. Komunikace
  1. Definice

   Následující zákony se týkají zpráv, popisu postavy/kmene, kmenového vzkazníku a žádostí o spřátelení/znepřátelení nebo o přijetí do kmene.

  2. Obsah

   Obsah komunikací nesmí obsahovat vulgární výrazy, urážky ani výhružky jiným hráčům. Také nesmí porušovat zákony ČR.

  3. Spamy

   Posílání spamů jiným hráčům je zakázáno. Za spam se pokládájí zprávy, které se dotyčnému hráči nelíbí a upozornil na to odesílatele. Dále jsou to jakékoli reklamy, či odkazy, pokud si je od vás nevyžádal.

  4. Reklama

   Dále obsah komunikací nesmí obsahovat jakoukoliv reklamu na konkurenční hry.

 4. Kmen
  1. Popis

   Za obsah popisu kmene zodpovídá vůdce kmene. Pokud se prohřešky budou častěji opakovat, může být kmen rozpuštěn.

  2. Web kmenu

   Za adresu zodpovídá hráč, který ji vložil. Adresa webu může vést pouze na stránky kmenu. V žádném případě nesmí vést do hry Elfánie, do konkurenčních her nebo na stránky obsahující erotiku, či škodlivý software. Toto se týká i přesměrování na dané stránce.

 5. Chyby ve hře
  1. Hlášení chyb

   Pokud ve hře objevíte chybu, je vaší povinností ji oznámit buď na herní podpoře, nebo na fóru. Před oznámením na fóru zkontrolujte, jestli ji tam už někdo neohlásil před vámi.

  2. Zneužívání chyb

   Vědomé zneužívání chyby ve váš prospěch, aniž by jste chybu ohlásili, je zakázáno.

  3. Náhrada škody

   Nikdo nemá povinnost vám nahrazovat škody způsobené chybou, nebo jejím odstraněním, ať se jedná o cokoli. Berte to, prosím, na vědomí.

 6. Zákony
  1. Změna zákonů

   Vyhrazujeme si právo na jakoukoli změnu těchto zákonů. Změna zákonů se projeví okamžitě a platí i v právě projednávaných záležitostech.

  2. Porušení zákonů

   Jak jsme uvedli výšše, porušování pravidel může vést až ke smazání vašeho účtu. Při hrubém porušení zákonů můžou být smazány všechny vaše účty.